За вас

Винаги сме подкрепяли добрите идеи, но след оригиналната идея трябва и една много добре помислена и неразточителна реализация. Затова, преди да пристъпите към нея консултирайте се с нас.
Опитът ни в организиране на безадресни кампании ще оптимизира разходите ви, ние ще ви помогнем да реализирате вашето безадресно разпространение възможно най-ефективно.
Преди да бюджетирате помислете за:
Грамаж и размер на печатния материал - не е необходимо за безадресно разпространение материалите да бъдат отпечатвани на хартия с висок грамаж /освен ако това не е заложено в стандартите на компанията ви и не можете да го променяте/.
Можете да спестите средства още при определянето на размера и грамажа на печатния материал, който ще е предмет на безадресно разпространение.
Тираж за разпространение - преди да поръчате материала за печат е добре предварително да сте избрали районите или градовете, в които той ще се разпространява. Всички те поемат определен тираж, като се взима предвид и процента заключени входове.
Ние ще ви предоставим информацията, която е необходима, за да определите тиража нужен за отпечтване и разпространение.
Транспорт - това перо е особено важно, когато има разпространение на територията на няколко града. 
Помислете, имате ли отговори на следните въпроси: 
Кой ще достави материалите за разпространение до тези градове? 
Как това ще бъде направено? 
Разполагате ли с време да го направите? 
Имате ли собствен транспорт?
Склад - складовите помещения са много важни, когато кампанията е разпределена във времето, т.е. не е краткосрочна, а в рамките на няколко седмици например. Имате ли складово помещение, в което ще се съхраняват наличните необходими материали за кампанията?
Опитайте се да отговорите на тези няколко ключови въпроса и тогава пристъпете към бюджетиране.
Ако не намирате отговорите на някои от тях, ние сме на разположение да ви помогнем. Работим и си партнираме с най-добрите и утвърдили се печатници и агенции в цялата страна.  Ние ще намерим най-подходящото за вас решение. 
Към днешна дата около 10 000 000 листовки, брошури, каталози и др. рекламни печатни материали се насочват всеки месец към пощенските кутии в цялата страна.
Като лидери в безадресното разпространение ние ще предоставим опита и рутината си, която сме натрупали през годините.
Знаем, че отговорността ни е голяма и затова контролираме всеки детайл от поетите ангажименти и държим на коректността.
Стриктно спазваме бизнес етиката и моралната отговорност, която носим.  Доверете ни се!